maanantai 2. lokakuuta 2017

Jobi-hanke on päättynyt

Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä - työtä ja osallisuutta nuorille -hanke on päättynyt 30.9.2017. Lämmin kiitos kaikille hankkeen toimintaan osallistuneille, rahoittajalle, ohjausryhmälle sekä yhteistyökumppaneille!

Hankkeessa tuettiin yhdistyksiä heidän omien palvelujen ja toimintojen tuotteistamisessa. Eksoten hyvinvointiasemilla Savitaipaleella ja Rautjärvellä lisättiin järjestöjen ja hyvinvointiaseman yhteistyötä ja selvitettiin, miten nuorten osallisuutta ja vapaaehtoistyötä voidaan vahvistaa nuorten, järjestöjen ja hyvinvointiaseman yhteistyössä. Hankkeen tuloksena syntyi myös kehitysvammaisten kaveritoiminnan toimintamalli Eksoten, Saimaan ammattiopisto Sampon ja Lappeenrannan Kehitysvammaisten Tuki ry:n yhteistyönä, jossa Sampon opiskelijat toteuttavat kaveritoimintaa Eksoten vammaispalvelujen yksiköissä.  Kouvolan alueella puolestaan lisättiin nuorten tietoisuutta järjestötoiminnasta ja järjestöjen tietoutta, miten heidän tulisi kehittää palvelujaan ja vapaaehtoistoimintaansa nuoria houkutteleviksi. Lisäksi selvitettiin Kouvolan alueen yhdistysten tuen tarpeita työllistämisasioissa, mahdollisuuksia työllistää nuoria ja nuorille suunnatut vapaaehtoistyön paikat.Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan löydettävyyden parantamiseksi kehitettiin Yhdistysinfo.fi –verkkopalvelua nuorten tarpeet ja toiveet huomioiden. Palveluun luotiin vapaaehtoistoiminnan välittämisen ja rekrytoinnin toimintamalli sekä ”yhdistyskortti” yhdistysten toiminnan esiin saamiseksi. Yhdistysinfo.fi –sivustolta nuoret (ja muut asukkaat) sekä ammattilaiset löytävät Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueiden järjestöjen tarjoaman tuen ja toiminnan sekä vapaaehtoistehtävät. Sivuston kautta voi myös liittyä mukaan toimintaan. Verkkopalvelun kehittämisessä tehtiin yhteistyössä valtakunnallisessa Toimeksi-verkostossa.

Nuorten valmiuksia kansalaisyhteiskunnan toimijoina vahvistettiin kehittämällä Saimaan ammattikorkeakoulun ja järjestöjen välistä oppilaitosyhteistyötä sekä hyödyntämällä järjestökentän mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalan ammatillisena oppimisympäristönä. Hankkeen myötä Saimaan ammattikorkeakoulun sote-alan opetussuunnitelmien toteutusta uudistettiin monin tavoin: sosionomikoulutuksen opetukseen lisättiin teoriatietoa järjestötoiminasta , opiskelijoiden työelämäprojekteja suunnattiin vahvemmin järjestökentälle, terveydenhoitajakoulutukseen sisältyvän ammatillisen harjoittelun rakennetta ja toteutusta muutettiin niin, että se vastaa joustavammin yhdistysten tarpeisiin. Lisäksi selvennettiin ohjeistusta vastuukysymyksistä ja luotiin malli harjoittelijan työskennellessä järjestössä osana opintojaan.


Hankkeessa onnistuttiin erityisesti yhteistyön tiivistämisessä järjestöjen ja Saimaan amk:n välillä, opiskelijoiden innostuksen ja tietoisuuden lisäämisessä järjestöjen tarjoamista vapaaehtoistyön ja työllistymisen mahdollisuuksista sekä keskustelun herättämisessä järjestötoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan muutoksesta. Hankkeessa nostettiin esiin järjestötoiminnan painoarvo osana Kaakkois-Suomalaista hyvinvoinnin ekosysteemiä ja rakennettiin valtakunnallisen yhteistyötä Toimeksi-verkostossa.


Hankkeessa tuotettiin seuraavat julkaisut:Ei kommentteja: