maanantai 2. lokakuuta 2017

Jobi-hanke on päättynyt

Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä - työtä ja osallisuutta nuorille -hanke on päättynyt 30.9.2017. Lämmin kiitos kaikille hankkeen toimintaan osallistuneille, rahoittajalle, ohjausryhmälle sekä yhteistyökumppaneille!

Hankkeessa tuettiin yhdistyksiä heidän omien palvelujen ja toimintojen tuotteistamisessa. Eksoten hyvinvointiasemilla Savitaipaleella ja Rautjärvellä lisättiin järjestöjen ja hyvinvointiaseman yhteistyötä ja selvitettiin, miten nuorten osallisuutta ja vapaaehtoistyötä voidaan vahvistaa nuorten, järjestöjen ja hyvinvointiaseman yhteistyössä. Hankkeen tuloksena syntyi myös kehitysvammaisten kaveritoiminnan toimintamalli Eksoten, Saimaan ammattiopisto Sampon ja Lappeenrannan Kehitysvammaisten Tuki ry:n yhteistyönä, jossa Sampon opiskelijat toteuttavat kaveritoimintaa Eksoten vammaispalvelujen yksiköissä.  Kouvolan alueella puolestaan lisättiin nuorten tietoisuutta järjestötoiminnasta ja järjestöjen tietoutta, miten heidän tulisi kehittää palvelujaan ja vapaaehtoistoimintaansa nuoria houkutteleviksi. Lisäksi selvitettiin Kouvolan alueen yhdistysten tuen tarpeita työllistämisasioissa, mahdollisuuksia työllistää nuoria ja nuorille suunnatut vapaaehtoistyön paikat.Järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan löydettävyyden parantamiseksi kehitettiin Yhdistysinfo.fi –verkkopalvelua nuorten tarpeet ja toiveet huomioiden. Palveluun luotiin vapaaehtoistoiminnan välittämisen ja rekrytoinnin toimintamalli sekä ”yhdistyskortti” yhdistysten toiminnan esiin saamiseksi. Yhdistysinfo.fi –sivustolta nuoret (ja muut asukkaat) sekä ammattilaiset löytävät Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueiden järjestöjen tarjoaman tuen ja toiminnan sekä vapaaehtoistehtävät. Sivuston kautta voi myös liittyä mukaan toimintaan. Verkkopalvelun kehittämisessä tehtiin yhteistyössä valtakunnallisessa Toimeksi-verkostossa.

Nuorten valmiuksia kansalaisyhteiskunnan toimijoina vahvistettiin kehittämällä Saimaan ammattikorkeakoulun ja järjestöjen välistä oppilaitosyhteistyötä sekä hyödyntämällä järjestökentän mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalan ammatillisena oppimisympäristönä. Hankkeen myötä Saimaan ammattikorkeakoulun sote-alan opetussuunnitelmien toteutusta uudistettiin monin tavoin: sosionomikoulutuksen opetukseen lisättiin teoriatietoa järjestötoiminasta , opiskelijoiden työelämäprojekteja suunnattiin vahvemmin järjestökentälle, terveydenhoitajakoulutukseen sisältyvän ammatillisen harjoittelun rakennetta ja toteutusta muutettiin niin, että se vastaa joustavammin yhdistysten tarpeisiin. Lisäksi selvennettiin ohjeistusta vastuukysymyksistä ja luotiin malli harjoittelijan työskennellessä järjestössä osana opintojaan.


Hankkeessa onnistuttiin erityisesti yhteistyön tiivistämisessä järjestöjen ja Saimaan amk:n välillä, opiskelijoiden innostuksen ja tietoisuuden lisäämisessä järjestöjen tarjoamista vapaaehtoistyön ja työllistymisen mahdollisuuksista sekä keskustelun herättämisessä järjestötoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan muutoksesta. Hankkeessa nostettiin esiin järjestötoiminnan painoarvo osana Kaakkois-Suomalaista hyvinvoinnin ekosysteemiä ja rakennettiin valtakunnallisen yhteistyötä Toimeksi-verkostossa.


Hankkeessa tuotettiin seuraavat julkaisut:tiistai 23. toukokuuta 2017

Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelu on uudistunut

Uudistunut Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelu on julkaistu tiistaina 23.5.2017. Verkkopalvelua on uudistettu niin ulkoasullisesti kuin toiminnollisesti yhteistyössä valtakunnallisen Toimeksi.fi –palvelun ja kahdeksan muun alueellisen verkkopalvelun kanssa vuosina 2016-2017.


Mikä Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelu ja mikä muuttuu?

Yhdistysinfo.fi on täysin ilmainen verkkopalvelu hyvinvointiin keskittyneille toimijoille Kaakkois-Suomen ja Loviisan alueella. Palvelusta löytyy tuttuun tapaan tietoa yhdistyksistä, järjestöistä, kunnista, seurakunnista sekä muista ei-kaupallisista toimijoista. Palvelusta löytyy myös tapahtumia, toimintaa, avoimia vapaaehtoistehtäviä ja tietoa työ- ja harjoittelupaikoista.

Uutta palvelussa on se, että nyt toimijat voivat myös itse julkaista ja päivittää itsenäisesti omia tietojaan rekisteröitymällä maksutta palvelun käyttäjäksi.  Rekisteröitynyt käyttäjä voi julkaista ilman ylläpidon erillistä hyväksyntää tapahtumia, toimintaa, avoinna olevia vapaaehtoistehtäviä sekä työ- ja harjoittelupaikkoja, ilmoittaa tiloista, ottaa vastaan ilmoittautumisia sekä saada tilastoja palvelun käytöstä.

Halutessa palveluun voi ilmoittaa tapahtumia, uutisia ja oman toimijan tiedot myös ilman kirjautumista, mutta Yhdistysinfon ylläpito suosittelee, että suuri osa käyttäjistä rekisteröityisi. Vain rekisteröityneet käyttäjät voivat hyödyntää palvelun kaikkia ominaisuuksia.

Kansalaisille verkkopalvelu tarjoaa tietokanavan järjestötoiminnasta sekä eri toimijoiden tarjoamista palveluista ja tukitoiminnoista. Palvelu pitää sisällään tietoa mm. vapaaehtoistoiminnasta, mielekkäästä tekemisestä sekä tuesta elämäntilanteeseen.

Yhdistysinfo.fi on osa valtakunnallista yhdistystoiminnasta kertovaa Toimeksi.fi –verkkopalvelukokonaisuutta, johon kuuluu kahdeksan eri alueellista verkkopalvelua.

Tukea tarjolla

Maksutonta opastusta kaikille kiinnostuneilla on tarjolla syyskuussa ja pian sivustolla julkaistaan tarkempaa ohjeistusta tietojen lisäämisestä. 

  • ti 5.9. klo 13-15 LAPPEENRANTA, Opistotalo, ATK-luokka, Pohjolankatu 27 (Etelä-Karjalan Kansalaisopisto). Ilmoittaudu tästä.
  • to 7.9. klo 13-15 IMATRA, paikka varmistuu lähempänä. Ilmoittaudu tästä.
  • ti 12.9. klo 13-15 HAMINA, Kumppanuustalo Hilma, Teollisuuskatu 8, Hamina. Ilmoittaudu tästä.
  • to 14.9. klo 13-15 KOUVOLA, Aikuiskoulutuskeskus, Taitajantie 2, Kouvola. Ilmoittaudu tästä.
  • ti 19.9. klo 13-15 KOTKA, Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka. Ilmoittaudu tästä.
  • to 21.9. klo 13-15 LOVIISA, Kumppanuustalo Kulma, Sibeliuksenkatu 3, Loviisa. Ilmoittaudu tästä

Tervetuloa tutustumaan ja käyttämään uusittua Yhdistysinfo.fi -verkkopalvelua!

Palvelua on kehitetty Socomin Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä - työtä ja osallisuutta nuorille -hankkeessa ja ylläpidosta vastaa edelleen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, josta saat tarvittaessa neuvoja uuden palvelun käyttöön sähköpostitse yllapito@yhdistysinfo.fi tai puhelimitse Heini Maijanen 050 325 0836

keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

Järjestöt oppimisen ja osallisuuden mahdollistajina - julkaisu ilmestynyt

Saimaan ammattikorkeakoulun tuoreessa julkaisussa kuvataan opettajien, hanketyöntekijöiden ja opiskelijoiden oivalluksia ja kokemuksia järjestöyhteistyön rakentamisesta Jobi-hankkeen aikana vuosina 2015-2016.

Hankkeen aikana sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja järjestöt kohtasivat mitä erinäisin tavoin harjoitteluissa, työelämäprojekteissa ja erilaisten oppimistehtävien parissa. Yhdistysten osaamista vahvistettiin työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä ja heille tarjottiin välineitä omien palvelujen ja toimintojen tuotteistamiseen. Opiskelijat toivat järjestömaailmaan raikkaita uusia ideoita ja avauksia ja vastaavasti yhdistykset tarjosivat opiskelijoille moninaisia oppimisen mahdollisuuksia ja arvokkaita kohtaamisia eri asiakasryhmien kanssa. Hankkeessa tunnistettiin ja hyödynnettiin järjestökentän potentiaalia ja mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalalla hyvin monipuolisesti oppimisympäristönä.

Julkaisuun on koottu case- esimerkkejä järjestöistä ja niiden mahdollistamasta vapaaehtoistyöstä ja oppimisesta. Opiskelijoiden oppimiskokemuksia peilataan opiskelijoiden ammatillisiin osaamisvaatimuksiin sekä hankkeen tavoitteisiin. Yhdessä on luotu mallia toimivalle järjestöjen ja oppilaitoksen väliselle yhteistyölle mm. vapaaehtoistyön mahdollisiin riskeihin, vastuisiin, opiskelijan ohjaamiseen sekä yhdistyksen tarjoamiin oppimismahdollisuuksiin liittyen. Julkaisun lopussa hankkeessa toteutunutta opiskelijayhteistyötä ja oppimista peilataan osallisuuden osa-alueisiin ja hankkeen tavoitteisiin.