torstai 7. heinäkuuta 2016

Parempi muuttua kuin juuttua


Järjestöjen toiminta perustuu vahvasti vapaaehtoistoimintaan ja se on monen järjestön olemassaolon edellytys. Uudet jäsenet ovat tärkeitä toiminnan jatkuvuuden mahdollistamiseksi. Nuoret jäsenet pitävät yhdistyksen toiminnan vireänä ja uudistavat sitä.  

Riitta Jormakan ja Taina Räsäsen opinnäytetyössä (YAMK, 2016) "Nuorten osallisuuden vahvistaminen nuorten, järjestöjen ja hyvinvointiaseman yhteistyötä kehittämällä" selvitetään savitaipalelaisten nuorten näkemyksiä järjestöjen tuottamasta vapaaehtoistoiminnasta. Tutkimustulokset kuvaavat hyvin vapaaehtoistoiminnan nykytilaa ja sen haasteita monessa Suomen kunnassa. 

Nuorten halu auttaa ja osallistua on säilynyt, mutta odotukset ovat muuttuneet. Nuoret odottavat,että heitä pyydetään henkilökohtaisesti toimintaan mukaan. Nuoret eivät heti halua sitoutua toimintaan eikä ottaa liikaa vastuuta. He haluavat vapaaehtoistoiminnan olevan kertaluonteista ja vähemmän sitovaa. Vapaaehtoistoimintaa pitää pystyä kokeilemaan ja siitä pitää päästä helposti pois.  

Yhdistyksillä on vaikeuksia tavoittaa nuoria. Tekemistä kyllä riittäisi. Pohditaan, miksi nuoret eivät ole itse aktiivisempia. Nuorilta odotetaan aktiivisuuden lisäksi sitoutumishalukkuutta, sillä moneen toimintaan osallistuminen edellyttää koulutusta ja perehdytystä. Tähän yhdistykset ovat valmiina. 

Haasteista huolimatta vapaaehtoistoimintaan on olemassa hyvät edellytykset. Palaset pitää vain koota osittain uudestaan. Esimerkiksi Yhdistysinfo.fi -sivustoa voivat kaikki osapuolet hyödyntää nykyistä enemmän löytääkseen toisensa. 

Projektiluontoisuus on korvaamassa pitkäjänteisen järjestö- ja vapaaehtoistyön. Nuoret ovat muuttuneet ja myös järjestöjen on muututtava - onkin parempi muuttua kuin juuttua. Parempi vai pakko? 

Projektikoordinaattori Kirsi Koskelainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti