tiistai 29. maaliskuuta 2016

Opiskelijoiden ajatuksia yhdistysten viestinnän kehittämistarpeistaSaimaan ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat suorittivat projektejaan seitsemässätoista  eri yhdistyksessä tämän vuoden alussa. He osallistuivat yhdistystoimintaan, ohjasivat ryhmiä tai olivat jopa käynnistämässä uutta toimintaa. Opintojaksoon liittyen opiskelijat kirjoittivat yhdistyksen viestintään liittyviä ajatuksiaan.

Noin puolet opiskelijoista löysi järjestön, useimmiten paikallisyhdistyksen, internetsivuista kehitettävää. Sivustoihin kaivattiin selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä, sekä lisää tietoa toiminnasta. Joidenkin yhdistysten ulkoasusta sai kuvan, etteivät sivut ole enää aktiivisessa käytössä lainkaan. Sivustoja pitäisikin vastausten perusteella päivittää ahkerammin, jotta sieltä löytyisi ajankohtaista tietoa tapahtumista ja linkit ja tiedot olisivat ajan tasalla. Visuaalisen ilmeen korjaamiseen ehdotettiin kuvien lisäämistä ja rohkeampaa värien käyttöä. Myös käyttäjäryhmän tarpeita tulisi pohtia enemmän, esimerkiksi ikäihmisten käyttämissä palveluissa fontin pitää olla riittävän suurta ja asettelun selkeää. Lisäksi eri kielivaihtoehtojen tarpeellisuutta pohdittiin.

Teksteissä nousi selkeästi esiin vapaaehtoisten rekrytointi. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneen pitää tietoa saadakseen löytää oikea yhteyshenkilö, jolta voi kysellä asioita puhelimitse. Opiskelijat toivoivatkin internetsivuille konkreettista tietoa siitä, miten vapaaehtoiseksi liitytään, millaista koulutusta vapaaehtoisille järjestetään, mitä vapaaehtoiselta odotetaan ja millaista vapaaehtoistyö kyseisessä järjestössä on. Kunkin paikkakunnan vapaaehtoistyöpaikat voisivat olla selkeästi luettavissa internetsivuilta. Myös jäseneksi liittymisestä toivottiin selkeämpää tietoa, kuten jäsenmaksun suuruus, edut ja velvoitteet. Lisäksi esitettiin sähköisen asioinnin mahdollisuutta esimerkiksi jäseneksi liityttäessä.

Järjestöt voisivat saada lisää näkyvyyttä paremman markkinoinnin avulla. Moni opiskelija peräänkuulutti näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, mutta se ei heidän mukaansa yksin tavoita kaikkia vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita. Myös yhdistyksen omat internetsivut, lehdet, tapahtumat ja yhdistysten keskinäinen yhteistyö nähtiin hyvinä markkinointikeinoina. Yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa lisäisi näkyvyyttä erityisesti nuorille.

Kirjoittaja: 2. vuoden sosionomiopiskelija Titta

Projektiopintojen purkuseminaari Saimaa-salissa 10.3  (kuva: Anne Backman)


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti