torstai 29. syyskuuta 2016

Oppilaitos siltana vapaaehtoistyöhön

Jobi-hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut oppimisympäristöjen laajentaminen järjestökenttään ja sitä kautta tarjota nuorille mahdollisuuksia tutustua ja sitoutua järjestötoimintaan ja vapaaehtoistyöhön jo opiskeluaikana. Oli ilo huomata Etelä-Saimaan verkkolehdessä 28.9.2016 uutinen, kuinka 22-vuotias sosionomiopiskelija on löytänyt itselleen sopivan vapaaehtoistyön muodon MLL:n kaveritoiminnasta. Lue uutinen klikkaamalla tästä.

Haluan tässä yhteydessä todeta, kuinka ylpeä olen hankkeemme osatoteuttajan Saimaan ammattikorkeakoulun tekemästä valtavan hienosta työstä. Hankkeemme aikana on hyödynnetty ja tuotu esiin järjestökentän lähes rajattomat mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalan ammatillisena oppimisympäristönä. Tässä joitakin poimintoja, mitä on tehty. Viime kevään (2016) aikana Saimaan ammattikorkeakoulun 52 sosionomiopiskelijaa suoritti projektiopintojaan 16 eri järjestössä. Opiskelijat mm. kehittivät ja käynnistivät kokonaan uusia toimintoja ja olivat mukana erilaisissa ohjaus- ja suunnittelutöissä sekä tarkastelivat oppimistehtävissään järjestön toimintaa, tavoitteita ja sen tarjoamia vapaaehtoistyön ja oppimisen mahdollisuuksia. Opiskelijat olivat myös analysoimassa, tukemassa ja kehittämässä järjestöjen viestintää soveltamalla liiketaloudesta ja markkinoinnista tuttua Mystery Shopping –menetelmää. Lisäksi 37 sosionomiopiskelijaa ja viisi terveydenhoitajaopiskelijaa suorittivat ammatillisen harjoittelun yhteensä 20 eri järjestössä. Aikaisemmin terveydenhoitajaopiskelijat eivät ole hyödyntäneet järjestöjä ammatillisessa harjoittelussa.

Nyt syksyllä 2016 on päästy myös upeasti vauhtiin järjestö-oppilaitosyhteistyössä. Opiskelijat ovat tuottamassa ja ideoimassa 22 järjestölle sisältöä Yhdistysinfo.fi –verkkopalveluun, projektiopiskelijoita on 16 eri järjestössä, yhdistysten kanssa on yhteistyössä aloitettu vapaaehtoistoiminnan opinnollistamisen pilotointi. Sosionomeja on harjoittelussa ainakin 15 eri järjestössä ja 9 terveydenhoitajaopiskelijaa on 8 eri järjestössä. Lisäksi opinnäytetöitä on aloitettu yhteistyössä Autismiliiton, SPR:n ja 4H-yhdistyksen kanssa.

Nuorten rekrytointia järjestöjen työntekijöiksi ja vapaaehtoisiksi on siis edistetty monella tapaa. Lisäksi oppimistehtävillä on tuettu järjestö- ja vapaaehtoistyön merkityksen ymmärtämistä tärkeänä osana palvelujärjestelmää, osallisuuden vahvistajana, kansalaisvaikuttamisen keinona ja työllistäjänä.

Kiitos kuuluu Saimaan ammattikorkeakoulun lehtori Sanna-Leena Mikkoselle, yliopettaja Anja Liimataiselle, lehtori Sami Lanulle, lehtori Timo Hynyselle sekä tietysti mukana olleille opiskelijoille ja järjestöille!

Kirjoittaja: Heini Maijanen, Jobi-hankkeen projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti